Literární soutěž Kolébka 2023 | Kolébka

Literární soutěž Kolébka 2023

Výzva

Podpory literárních talentů není nikdy dost.

Cílem literární soutěže Kolébka je napsat povídačku, která se vztahuje k Olomouckému kraji.

Co je literární žánr povídačka? Povídání, pověst, povídka, pohádka, bajka, báchorka, smyšlenka, tlach, žvást, výmysl, klep – dalo by se říci i „Jedna paní povídala”. A takovou povídačku hledáme: povídačku, která čtenáře rozesměje, dojme, znejistí, či vystraší, ale v každém případě jej zaujme natolik, že ji bude chtít vyprávět dál.

Deset nejlepších povídaček vznikne v podobě audioknihy. 

Co se hodnotí? Originalita, námět, výstižnost. Počet znaků max. 9 000.

O soutěži

Zadání je jasné: napsat povídačku na motiv Olomouckého kraje (památka, událost, krajina, osoba, legenda, či jiná zajímavost). Vše ostatní už je pak na autorech a jejich fantazii.

Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské zkušenosti.  Cílem literární soutěže není opsat jinými slovy existující příběh. Hledáme povídačku, která bude tak chytlavá, že se stane městskou legendou.

Přihlaste svou povídačku

Nahrávám...

Pravidla soutěže

Soutěž Kolébka pořádá a organizuje Binary code s.r.o. (Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, Praha 2, 120 00).

Soutěž probíhá od 1. 4. 2023 do 10. 8. 2023 (včetně).

Vítězné povídačky budou vyhlášeny 30. 9. 2023 na Literárním festivalu Kolébka. Na adrese Kulturní dům Javorník, 790 70 Javorník.

Tato pravidla upravují průběh soutěže. Pokud se soutěže účastníte, souhlasíte s jejich zněním.

Soutěžní příspěvky

 1. Do soutěže se můžete zapojit s povídačkou, kterou sepíšete na motiv Olomouckého kraje.
 2. Povídačka může být jakéhokoliv žánru, maximální rozsah je však 9 000 znaků včetně mezer.
 3. Povídka musí být psaná v českém jazyce.
 4. Každý soutěžící se může zapojit pouze s jednou povídačkou. Pokud povídaček zašlete více, bude do soutěže zařazena pouze ta, kterou jsme obdrželi jako první. Pokud povídačky zašlete hromadně, vybereme do soutěže pouze jednu na základě náhodného výběru.

Kdo může soutěžit

 1. Zapojit se může každý bez ohledu na věk.
 2. Soutěžit může každý z jakéhokoliv kraje, ale musí napsat povídačku podle pravidel soutěže.
 3. U vyhodnocování budeme brát v úvahu také možné věkové rozdíly mezi soutěžícími a nebudeme tak zohledňovat gramatické chyby. Tímto žádáme rodiče, aby do povídaček svých dětí zasahovali co nejméně.

Ceny

 1. až 10. místo
 • natočení výherní audiopovídačky
 • dostaň sebe a svůj příběh na plakát. Každý z výherních autorů bude se svým příběhem vyfocený a umístěný na plakát v rámci propagace díla.
  1. září knihařský kurz pod vedením Marie Krajplové, který proběhne pro výherce v rámci Literárního festivalu Kolébka
  1. září kurz tvůrčího psaní pod vedením spisovatelky Markéty Pilátové, který proběhne pro výherce v rámci Literárního festivalu Kolébka

Autorská práva

Zapojením do soutěže nám udělujete licenci pro použití vašeho příspěvku:

 • Příspěvek smíme zveřejnit.
 • Příspěvek můžeme užívat bez časového, územního a množstevního omezení, po dobu trvání vašich majetkových autorských práv, online i offline způsobem.
 • Příspěvek můžeme nechat přeložit do jiných jazykových mutací.
 • Ve stejném rozsahu můžeme k příspěvku udělovat podlicenci.
 • Příspěvek budeme užívat tak, že budeme uvádět vaše jméno jako autora, případně jméno (pseudonym), pod kterým si příspěvek budete přát zveřejnit/rozšiřovat.
 • Příspěvek můžeme spojit s jinými díly, případně zařadit do díla souborného.
 • Příspěvek při natáčení může být upraven.
 • Příspěvek dle vlastního rozhodnutí můžeme publikovat.

Výběr výherce a předání ceny

 1. Vítězné povídačky budou vyhlášeny 30. 9. 2023 na Literárním festivalu Kolébka.
 2. Porota vyhodnocuje příspěvky podle svého uvážení, rozhodující hlas v případě nerozhodného pořadí má hlas předsedy poroty.
 3. Vítězné povídačky budou zveřejněny na webech kolebka.one, binarycode.one, blacksphere.one a na youtube kanále Portal Binary Code.
 4. Vítěze kontaktujeme prostřednictvím e-mailové adresy v průběhu 1 týdne od výběru vítěze.
 5. Ceny budou předány způsobem dle dohody s vítězi. Pokud nedojde k úspěšnému kontaktování vítěze nebo úspěšnému předání ceny, může pořadatel cenu předat dalším soutěžícím v pořadí, případně výhru nepředat a ponechat do dalších akcí.
 6. Na ceny není právní nárok.

Ochrana osobních údajů

 1. Abychom vás mohli zapojit do soutěže, musíme zpracovat některé vaše osobní údaje. Jsou to jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje, které nám sdělíte prostřednictvím registračního formuláře, a váš soutěžní příspěvek. Tyto údaje nás necháváte zpracovat na základě vašeho souhlasu, který je pro zařazení do soutěže dobrovolný, ale zároveň nezbytný.
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu soutěže a po dobu 12 měsíců od jejího ukončení. Prostřednictvím e-mailu vás budeme kontaktovat pro účely případného zaslání výhry.
 3. Vaše soutěžní příspěvky budeme zpracovávat po dobu udělených licenčních práv. Pokud budete chtít příspěvky anonymizovat, prosím, napište nám na naše kontaktní údaje nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na portal@binarycode.one.
 4. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na e-mailové adrese portal@binarycode.one, nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Závěrem

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změny podmínek soutěže, případně prodloužení nebo zrušení soutěže.
 2. V případě, že se soutěžící dopustí porušení podmínek soutěže, právních předpisů nebo dobrých mravů, může být na základě úvahy pořadatele ze soutěže vyloučen.
 3. Tyto podmínky jsou platné k 1. 3. 2023.