Festival | Kolébka

Festival

Divotvorné rozměry literatury v Rychlebských horách.

Kolébka je festival českého jazyka, řeči a literatury. Koná se 28. - 30. září v Rychlebských horách. Součástí festivalu jsou odborné přednášky, autorská čtení, divadelní představení, koncerty, kurzy a dílny s umělci a odborníky. Literární festival Kolébka do svého programu vybírá projekty, které s literaturou pracují nevšedním způsobem.

Posláním festivalu literatury Kolébka je podpora českých spisovatelů a spisovatelek, kteří pracují s tématem paměť na historicko-společenské úrovni, propojují umělecké disciplíny a žánry a ve svých tématech odráží témata pohraničí. Důraz festivalu je kladen na vysokou literární úroveň, odbornost a profesionalitu účinkujících. Literární program je doplněn o ilustrátory a ilustrátorky, knihovědce a knihovědkyně, knihaře a knihařky, překladatele a překladatelky, vydavatele a vydavatelky, kteří téma paměť v literatuře rozšíří o teoretické reflexe naší společnosti. Festival je doplněn o audiovizuální a multižánrovou složku, která tak umocňuje jedinečný literární prožitek.

Program 2023

Panelové diskuze

Panel Vydavatelství: Motýlí efekt

Malá vydavatelství vydávají mezi jednou až čtyřmi knihami ročně. Jak se mění trh a nároky čtenářů na kvalitu pod vlivem sečtené síly malých nakladatelství? Jak je náročné pro malé vydavatele uspět a kolik taková práce stojí úsilí?

Panel Sociální sítě: Online je nový live

Lze vydat knihu bez podpory online prostoru? A co skrytá reklama a spolupráce? Jak obohacují příspěvky na sociálních sítí popularizaci knižních témat?

Panel Překlady: Spící paměť

Role překladatelství při zprostředkovávání historie, kulturně historické rozdíly ve stejných textech, ale v různých jazycích a překladech.


Místo konání: Javorník

Partnerem akce je Státní fond kultury, město Javorník a Black Sphere, z.s.