Festival | Kolébka

Festival

Divotvorné rozměry literatury v Rychlebských horách.

Kolébka je festival českého jazyka, řeči a literatury. Koná se 28. září v Rychlebských horách. Součástí festivalu jsou odborné přednášky, autorská čtení, divadelní představení, koncerty, kurzy a dílny s umělci a odborníky. Literární festival Kolébka do svého programu vybírá projekty, které s literaturou pracují nevšedním způsobem.

Posláním festivalu literatury Kolébka je podpora českých spisovatelů a spisovatelek, kteří pracují s tématem paměť na historicko-společenské úrovni, propojují umělecké disciplíny a žánry a ve svých tématech odráží témata pohraničí. Důraz festivalu je kladen na vysokou literární úroveň, odbornost a profesionalitu účinkujících. Literární program je doplněn o ilustrátory a ilustrátorky, knihovědce a knihovědkyně, knihaře a knihařky, překladatele a překladatelky, vydavatele a vydavatelky, kteří téma paměť v literatuře rozšíří o teoretické reflexe naší společnosti. Festival je doplněn o audiovizuální a multižánrovou složku, která tak umocňuje jedinečný literární prožitek.

Program 2022

12:00 - 12:10 Slavnostní zahájení

12:15 - 13:30 Markéta Kučerová

Před dvěma tisíci lety žil básník Publius Ovidius Naso. Jeho nejznámějším dílem jsou Metamorfózy neboli Proměny, které obsahují 250 mytologických příběhů. Hrdiny Proměn nacházíme v rozličných podobách od antických legend až po současnou sci-fi. V umění i v životě. Při vyprávění knihovědkyně Markéty Kučerové z Knihovny Akademie věd ČR o vzniku příběhů zjistíme, jaké části příběhů poutají naši pozornost. Zavedeme vás do světa antických mýtů, počátků příběhů a historických tisků. Přijďte si vytvořit vlastní vizuální ztvárnění Ovidiových Proměn, které se v rámci festivalu promítne.

13:45 - 15:15 Tereza Dobiášová Krejčí

Tajemství: Neskutečný příběh Anežky České (Magnesia Litera 2022) je román pocitů, myšlenek, mystična. Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o jejíž ruku požádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou? Příběh, který Tajemství vypráví, stojí na půdorysu dochovaných historických faktů. Nahlíží na 13. století jako na období protichůdných mocenských i duchovních proudů, v jehož centru stojí Anežka, dívka s bohatým vnitřním životem, která si v sobě nese tajemství osudového setkání s tajemným Zeleným mužem. Spisovatelka Tereza Dobiášová Krejčí přečte ukázku ze své knihy a povypráví o vzniku a práci na románu o Anežce České.

15:30 - 17:00 Pavel Novotný

Mnohdy samotné slovo nestačí na to, aby řeklo vše, co říct má. Pavel Novotný je básník, germanista, tvůrce radiofonických kompozic, poučený tvůrce, hledající pravý výraz, který tradičními prostředky vyjádřit nelze. Napsal básnické sbírky Tramvestie, Zevnitř nebo Zápisky z garsonky (Magnesia Litera 2021). Jako literární vědec se zabývá literární koláží a montáží, problematikou akustické literatury a experimentální rozhlasové hry. Jak vypadá hranice slova? Kde má slovo „mozek“, „srdce“, „plíce“? Zažijte zvukomalebnou podobu literatury od Pavla Novotného.

17:15 - 18:45 Barbora Šťastná

Minulost naší rodiny nás ovlivňuje, i když ji neznáme. Ludmila, Amálie, Věra. Tři ženy, které spojuje samotářství a rodinné tajemství, z něhož zná každá jen střípek. Barbora Šťastná psala do časopisů Týden, Premiere a ELLE, posléze se na čtyři roky stala šéfredaktorkou časopisu Moje psychologie. Od roku 2019 je editorkou sbírky Paměť národa, která je jednou z nejrozsáhlejších online sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Jak si utváříme naše vnímání podoby příběhu? Jaký je rozdíl mezi pamětí jednotlivce a kolektivní pamětí? Barbora Šťastná promluví o své práci pro noviny, Paměť národa a přečte ukázky ze svých knih.

19:30 - 21:00 Prázdniny

Bezdůvodná oslava bez oslavenců. Neuvěřitelné vyprávění podle skutečných událostí, prodchnuto hudebním doprovodem. Autoři a účinkující Jan Burian a Jaroslav Hrdlička jsou osoby fiktivní, výtvory fantazie. Jakákoliv podobnost s reálnými postavami je čistě náhodná. UPOZORNĚNÍ: Za spontánní uzdravení během večera neneseme žádnou odpovědnost!

Literárně hudební zakončení festivalu je ve znamení Prázdnin. Ve znamení relaxace, odpočinku a radosti.


Místo konání: Tančírna Račí údolí

Vstupné dobrovolné.

Partnerem akce je Státní fond kultury, Tančírna Račí údolí a Black Sphere, z.s.